De leeftijd van een melkkoe kan maximaal tussen de 15 tot 20 jaar liggen. Helaas halen de meeste melkkoeien deze leeftijd echter niet. Gemiddeld wordt een Nederlandse melkkoe slechts 5,7 (laatste gegevens) jaar oud. Er zijn meerdere oorzaken te herleiden van de lage leeftijd van melkkoeien. Wij vertellen u in dit artikel de belangrijkste oorzaak en geven u tips om de leeftijd van uw melkvee te verhogen!

Melkproductie melkkoe daalt

De eerste belangrijke oorzaak van de jonge leeftijd waarop veel melkvee sterven is de daling in de melkproductie. Een daling van de melkproductie kan allerlei verschillende oorzaken hebben, zoals gezondheid, voeding of huisvesting. Deze drie zaken hebben ook veel met elkaar te maken. Wanneer de voeding van de koe bijvoorbeeld onjuist/onvoldoende is zal dit invloed hebben op haar gezondheid. Ook de huisvesting speelt een grote rol op het gedrag en de gezondheid van de koe. Koeien zijn dieren. Wanneer zij onvoldoende mogelijkheid krijgen het sociale gedrag te uiten zal dit eveneens negatieve invloed hebben op de gezondheid. Zoals u leest zijn er vele verschillende factoren die tot een daling in de melkproductie kunnen leiden.

De gelukkige melkkoe leeft langer

Wanneer u zich bewust bent van de factoren die invloed hebben op de leeftijd van de koe kunt u hiermee aan de slag. In de eerste instantie vraagt het een investering, maar wanneer u het afweegt tegen de verhoogde leeftijd en verhoogde melkproductie van de koe komt u al snel tot de conclusie dat het meer oplevert dan het kost. Wellicht vraagt u zich nu af wat uzelf kunt doen. Om ervoor te zorgen dat uw vee gedurende de hele dag over voldoende voeding beschikt kunt u bijvoorbeeld een voeraanschuifrobot of automatisch voersysteem aanschaffen. Dit bevordert de gezondheid van uw vee en zorgt eveneens voor rust in de stal. Er zijn ook genoeg manieren het sociale gedrag van uw vee te bevorderen, hiervoor is indeling van uw stal van groot belang. Hiermee krijgt uw vee genoeg ruimte om zich vrij te bewegen in de stal Ook het voorkomen van blessures en ongelukken is van het grootste belang. Neem bijvoorbeeld de Ascon Vrijligbox. Hierin kan de koe volledig vrij te liggen en zijn ongelukken vrijwel onmogelijk. Hierdoor krijgt de koe rust en de gelegenheid goed te herkauwen wat de melkproductie alleen maar ten goede komt.

De melkkoe liegt niet

Wanneer u merkt dat de melkproductie van uw melkkoe daalt is dit het teken om meer aandacht te besteden aan de behoeften van de koe. Heeft u vragen over de verschillende manieren waarop u kunt investeren in een gezondere koe? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Wateler heeft alles in huis om uw huisvesting van vee te optimaliseren.